Certyfikaty i zaświadczenia

Ukończyłam studia na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii. Od drugiego roku otrzymywałam stypendia naukowe za wyniki w nauce i zaangażowanie w pracę naukową.

Ponadto ukończyłam Roczne Studium Interwencji Kryzysowej, Racjonalną Terapię Zachowania, Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, roczną Szkołę Trenerów METRUM, terapię dialektyczno-behawioralną w złożonym PTSD (DBT-PTSD) oraz liczne szkolenia z terapii EMDR (m.in. dysregulacja emocjonalna w terapii EMDR, EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu, diagnozowanie złożonych zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci i młodzieży i inne).

Każdego roku podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam umiejętności. Aktualnie kończę szkolenie kurs psychodramy I stopnia w psychodramie morenowskiej w Polskim Instytucie Psychodramy oraz uczestniczę w całościowym 4-letnim kursie psychoterapii psychodynamicznej w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach.