Terapia EMDR

Jest to forma terapii, która staje się jednym z najczęściej wykorzystywanych podejść terapeutycznych w leczeniu pacjentów dotkniętych traumą i zaburzeniami lękowymi.

Terapia EMDR Terapia EMDR łączy w sobie elementy wielu podejść psychoterapeutycznych, jednakże nie wymaga ani szczegółowej narracji traumatycznego wydarzenia, ani prac domowych, jak np. w terapii poznawczo-behawioralnej. Podczas sesji terapeuta posługuje się przebadanymi naukowo protokołami, stworzonymi do pracy z określonymi problemami. Głównym celem tej metody terapeutycznej jest szybkie ułatwienie redukcji negatywnych myśli i uczuć. Ponadto ma na celu zmniejszenie stresu psychicznego związanego z traumą. Poprawia to jakość życia pacjenta (Grant, 2000)....cierpienie może być przetworzone nie tylko w sztukę, ale i w życie”.

[Francine Shapiro]


Zanim rozpocznie się sam proces przetwarzania, niezbędne jest wnikliwe zbadanie trudności pacjenta, dotarcie do źródeł danej trudności, którymi często są doświadczenia mniejszej czy większej traumy. Kluczowe jest nabycie umiejętności samoregulacji, rozróżniania swoich afektów i tolerowania napięcia. Przykładam dużą wagę do tego etapu. W terapii EMDR jest to nazywane fazą przygotowawczą. Razem z pacjentem pracujemy, w atmosferze poczucia bezpieczeństwa i autentyczności. Na każdym etapie używam swojej wiedzy i umiejętności do towarzyszenia pacjentowi w jego podróży.


Obecnie terapia EMDR jest rekomendowana przez WHO, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne oraz Międzynarodową Organizację Stresu Traumatycznego jako skuteczna metoda leczenia stresu pourazowego. Terapia EMDR została również uznana za skuteczną formę terapii przez Departament Spraw Weteranów i Departament Obrony USA, Izraelską Krajową Radę Zdrowia Psychicznego, Departament Zdrowia Wielkiej Brytanii i wiele innych międzynarodowych agencji zajmujących się zdrowiem.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekomendacji oraz artykułów można znaleźć na: https://www.emdr.com/research-overview

źródło: PTT EMDR | O EMDR)Czas trwania jednej sesji wynosi ok 50 min.
Koszt: 200 zł