O mnie

Psychoterapeutką i psycholożką jestem z pasji i powołania. Praca to moje hobby. Nieustannie towarzyszy mi myśl, że trudności mogą nas wzbogacać i sprawiać, że będziemy stawali się silniejsi. Uważność, empatia, wrażliwość to cechy, które określają mnie jako specjalistę i towarzyszą mi w pracy zawodowej. Kieruję się zasadą, że nawet najboleśniejsze doświadczenia pojawiające się w życiu, mogą stanowić podłoże dla zmiany i nowych możliwości.

Towarzyszenie ludziom w ich trudnościach i bycie przy nich, gdy na nowo odkrywają radość życia, to najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać. Człowiek uczy się całe życie i ma możliwość, by rozwijać się każdego dnia. To dla mnie prawdziwy zaszczyt być częścią tego procesu.


“Trauma powoduje zmianę, której nie wybierasz. Uzdrawianie polega na wprowadzaniu zmian, które wybierasz”.

[Michelle Rosenthal]


Doświadczenie

Moje osobiste doświadczenia życiowe, także te trudne i bardzo bolesne, spowodowały, że dziś jestem tym, kim jestem i robię to, co robię. Przeszłam terapię własną, aby móc świadomie pomagać innym.


Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Rocznego Studium Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu oraz licznych szkoleń z zakresu m.in. diagnozy i terapii zaburzeń depresyjnych, diagnozy i terapii stresu pourazowego, Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach czy Mediacji Rodzinnych.


Ukończyłam także Szkołę Trenerów METRUM uzyskując tytuł Trenera Umiejętności Psychospołecznych. Prowadziłam badania naukowe dotyczące problematyki żałoby, straty dziecka i potraumatycznego wzrostu na studiach doktoranckich we Wrocławiu (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny).


Jestem rekomendowaną terapeutką EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - terapii, która staje się jednym z najczęściej wykorzystywanych podejść terapeutycznych w leczeniu pacjentów dotkniętych traumą i zaburzeniami lękowymi. Stale podnoszę swoje kwalifikacje w obszarze pracy z traumą, traumy wczesnodziecięcej, zespole stresu pourazowego oraz żałoby.


Aktualnie uczestniczę w 4-letnim całościowym kursie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach oraz kursie psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy. Kurs jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Polski Instytut Psychodramy i Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka".

Pracuję pod stałą superwizją.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie psychologicznym, w depresji, żałobie i po stracie dziecka. Od 2011 r. prowadzę grupy wsparcia dla osieroconych rodziców, także dla tych, którzy stracili dorosłe dzieci w wyniku wypadku, zabójstwa czy śmierci samobójczej. Prowadzę psychoterapię indywidualną, konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Pracuję także z młodzieżą borykającą się z trudnościami relacyjnymi, zaburzeniami nastroju, lękami, fobiami, autoagresją czy traumami.


Swoją pracę opieram na różnych nurtach psychoterapeutycznych oraz metodach pracy, dostosowując je indywidualnie do potrzeb, możliwości i oczekiwań pacjentów.

Prowadzę także szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych, prowadzenia grup wsparcia dla specjalistów i warsztaty rozwojowe.


Jestem pomysłodawczynią i współzałożycielką Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii, której nadrzędnym celem jest zwiększanie dostępności do szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla różnych grup społecznych, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, oraz zmienianie stereotypów dotyczących pomocy psychologicznej panujących w społeczeństwie. Wraz z zespołem realizujemy w Fundacji różne projekty, które wpisują się w cele statutowe tej organizacji. Od 2016 r. stale prowadzimy liczne szkolenia dla psychologów i innych specjalistów pracujących z ludźmi. Organizujemy bezpłatne spotkania wsparciowe oraz konsultacje psychologiczne.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii

“To, co zmienimy wewnętrznie, zmieni zewnętrzną rzeczywistość”

[Plutarch]


Partnerzy i przyjaciele

Z racji szeroko podejmowanych wyzwań zawodowych staram się opierać na zaufanych partnerach w zakresie konsultacji psychologicznych czy też wsparcia Fundacji Rozwoju Psychoterapii i Promocji w Zabrzu. Bowiem z przyjaciółmi łatwiej osiągać cele. Poniżej krótka lista moich partnerów zawodowych i biznesowych.


Katarzyna Włoch Hyla - psychoterapeutka
Katarzyna Włoch Hyla Psychoterapeutka, analityczka jungowska
W pracy terapeutycznej wykorzystuje zapożyczanie elementów różnych podejść terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii analitycznej C. G. Junga, która kształtuje sposób widzenia człowieka, towarzyszących mu bolączek, naturalnych potrzeb wzrostu psychologicznego i określenia własnej, niepowtarzalnej perspektywy rozwoju.

http://katarzynawlochhyla.pl/

Urszula Kłosińska
Urszula Kłosińska - psycholog, specjalista psychogeriatrii
W Fundacji wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę w koordynowaniu działań statutowych FRiPP, wspomaga realizację projektów, wzbogaca wiedzą merytoryczną Zarząd.
http://fripp.org.pl/

Jagoda Sikora - psycholog kliniczny
Jagoda Sikora psycholog kliniczny, psycholog dziecięcy
Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w ramach Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Kurs pierwszego stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, posiadam uprawnienia pedagogiczne, pozwalające mi na pracę w szkole lub przedszkolu
https://jagodasikora.pl/

dr Dorota Pogoda - psycholog, psychoterapeuta
Dorota Pogoda - psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka warszawskiego wydziału psychologii. Ukończyła szereg szkoleń i kursów m.in. z obszaru diagnostyki patologii osobowości czy neuropsychologii. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego certyfikowanego przez SNP PTP oraz szkolenia I stopnia w psychodramie morenowskiej.
https://dorotapogoda.pl/

Justyna Laxy
Justyna Laxy - psycholog, seksuolog, psychoterapeuta
Współwłaścicielka Centrum Senso i Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Seksuologii w Opolu. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii.
https://centrumsenso.pl/

PK System - Inteligentne opakowania