Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z psychologiem, które ma na celu wstępne sprecyzowanie, nazwanie i określenie trudności, z jakimi boryka się osoba potrzebująca wsparcia. Niejednokrotnie wymaga użycia uznanych, wystandaryzowanych i współczesnych narzędzi psychologicznych.

Konsultacje psychologiczneDzięki temu możliwe jest wskazanie odpowiedniej formy pomocy: psychoedukację, wsparcie psychologiczne, psychoterapię indywidualną lub grupową, bądź konsultację psychiatryczną. Ma także na celu wyjaśnienie osobie zainteresowanej czym są powyższe formy pomocy. Konsultacja może być jednorazowa, może też odbyć się kilka spotkań – w zależności od potrzeb osoby zainteresowanej.W swojej pracy dbam o atmosferę spokoju i bezpieczeństwa, gdyż zdaję sobie sprawę jak wielkim wyzwaniem może być spotkanie ze specjalistą. Przykładam ogromną wagę do wstępnej diagnozy, ustalenia przyczyn trudności, znalezienia źródła problemu. Pracuję w nurcie psychologii humanistyczno-egzystencjalnej patrząc na człowieka przez pryzmat jego zasobów i możliwości, oraz w nurcie psychodynamicznym. Zdaję sobie sprawę, że, jak to mówi ceniony przeze mnie Irvin Yalom: "w każdym pacjencie, w każdej sytuacji klinicznej tkwi zalążek głębokiego ludzkiego dramatu".Tak więc, jeżeli pojawiają się trudności, wątpliwości lub potrzeba zmiany czy rozwoju, zapraszam na konsultację.Czas trwania konsultacji wynosi ok 50 minut.
Koszt: 200 zł