Psychoterapia indywidualna

dla młodzieży i dorosłych

Psychoterapia indywidualna jest specyficznym procesem. Polega na spotkaniu dwóch osób na określonych wspólnie zasadach (kontrakcie). Niezbędne jest ustalenie celu terapii, czyli miejsca, do którego wspólnie z pacjentem zmierzamy.

Psychoterapia indywidualna Zarówno kontrakt, jak i cel terapii, ustalane są na spotkaniach wstępnych. Psychoterapia nie polega na dawaniu gotowych rozwiązań czy udzielaniu rad. Nancy Mc Williams pisze, że praca psychoterapeutyczna w znacznej mierze opiera się na łączeniu sfery poznawczej z emocjami. Polega także na wydobywaniu zasobów i źródeł wsparcia.

W swojej pracy psychoterapeutycznej łączę różne podejścia: psychodynamiczne, psychoanalityczne, humanistyczno-egzystencjalne, poznawczo-behawioralne, integracyjne i systemowe. Takie eklektyczne podejście ma na celu wykorzystanie najskuteczniejszych dostępnych metod, a w efekcie zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdej osoby uczęszczającej do mnie na terapię. Inspiruję się m.in. Irvinem Yalomem, Ursulą Wirtz oraz wspomnianą wyżej Nancy Mc Williams. Kieruję się potrzebami pacjenta, jego gotowością i motywacją do pracy, co pomaga mi uleczać dawne lub bieżące zranienia oraz wydobywać zasoby i możliwości człowieka do zdrowienia.

Zwracam dużą uwagę na atmosferę bezpieczeństwa i poufności. Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważnym krokiem jest decyzja o rozpoczęciu psychoterapii i wybór psychoterapeuty. Doceniam zatem nawet próby sprawdzenia czy moja osoba będzie tą odpowiednią do "terapeutycznej podróży", czy gabinet będzie spełniał oczekiwania osoby potrzebującej.

Największe doświadczenie zawodowe posiadam w pracy z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zespołem stresu pourazowego (PTSD), traumą i żałobą - zarówno u osób dorosłych, jak i nastolatków. Mam także doświadczenie w pracy z zaburzeniami osobowości.

“Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilość cech.”

[Carl Rogers]


Czas jednej sesji wynosi ok. 50 min.
Koszt: 200 zł