Kolejny rok mediowania za mną

Każda podpisana ugoda, to wielka radość i nadzieja na lepszą przyszłość dla stron. Dziękuję za zaufanie jakim obdarzył mnie sąd okręgowy w Gliwicach w sprawach mediacji.