Ukończenie szkolenia EMDR

Ukończenie szkolenia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprecessing) pozwala pozyskać mi nowe narzędzia do pracy z głębokimi traumami i pacjentami przejawiającymi głębokie stany lękowe.

W związku z ciągłą potrzebą rozwoju i coraz większą ilością pacjentów z głębokimi urazami, rok 2020 będzie dla mnie silnie związany z nabywaniem nowej wiedzy i umiejętności. Ukończenie pierwszego szkolenia EMDR jest wstępem do mojej dalszej pracy. Od teraz jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Więcej o EMDR można przeczytać pod poniższym linkiem:
https://emdr.org.pl/