Życiodajna śmierć - pamięci Kübler-Ross

Udział w międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej w Białymstoku była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Jak co roku, tak i w tym nie mogło mnie zabraknąć w Białymstoku. Konferencja jest okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, podnoszenia jakości swojej pracy.